Om gröna jobb i GP

GP kör just nu en artikelserie om gröna jobb. Den inleddes 25 juli med en rätt kritisk drapa som gick ut på att det finns en övertro på hur mycket den gröna sektorn kan växa. Sedan har det funnits artiklar om bl.a. vindkraft och idag om Preem som satsar på tallråoljediesel. /LOK

Avslut i Doharundan nästa år?

De senaste månaderna har Doha-rundan börjat röra på sig igen. Mot en bakgrund av den ekonomiska krisen, tendenser till ökad protektionism i dess spår (trots flera uttalanden från världens ledare att de vill motverka protektionism) och en ny administration i Vita Huset finns det flera sammanfallande intressen igen för att få förhandlingsrundan i hamn.
Generellt anses republikaner i USA vara mer handelsvänliga än demokrater och många befarade nog att en demokrat i Vita Huset skulle göra det än svårare att få till stånd först en öppning och sedan ett avslut i de strandade förhandlingarna. Men i våras började Indien och USA sondera terrängen för att lösa sina inbördes knutar kring jordbruksfrågan i Doha-rundan. Det var ju motsättningar mellan dessa två länder som satte p för ett avslut förra året. Därefter har WTOs generalsekreterare Pascal Lamy utlyst ett ministermöte i månadsskiftet november-december i år. Visserligen för att diskutera världshandelsorganisationens löpande verksamhet och inte Doha-förhandlingarna, men kommer ministrarna tillsammans lär det vara svårt för dem att undvika Doha - åtminstone i korridorerna. G8-mötet i l'Aquila skickade ytterligare signaler om att Doha-rundan bör kunna slutföras under nästa år. Att man dessutom enades om miljardstöd till livsmedelsproduktion i fattiga länder bör också underlätta diskussionerna kring jordbruket i Doha-rundan. Ytterligare steg kan tas under det miniministermöte i början av september som Indien kommer att bjuda in ett trettiotal länder till. Samtidigt har FNs särskilde rapportör om rätten till mat, Olivier de Schutter, svurit i kyrkan när han på ett möte i WTO argumenterade för fattiga länders rätt att skydda sina jordbruk tills de byggt upp en livskraftig kapacitet....

RSS 2.0