Lämna plånböckerna utanför valrörelsen

Idag kommer Maria Wetterstrand, Mona Sahlin och Lars Ohly till Göteborg på sin turné genom sommarsverige. Kul att se dem på offensiven. Men vilka frågor kommer valrörelsen, som ju börjar nu, domineras av? För oss gröna måste utmaningen vara att lyfta perspektivet i debatten; lämna plånboksfrågorna och istället gestalta den större berättelsen om hur våra konsumtionsmönster intimt hänger samman med fattiga länders möjligheter att utvecklas, hur spekulationsbubblor genererade i väst rubbar grundvalarna för alla länders ekonomiska statbilitet eller hur korruption i utvecklingsländer inte är ett isolerat etniskt fenomen utan en del av en global girighetskultur. 

Grön medvind i valet - men när blir debatten en Europa-debatt?

Valet är en formidabel framgång för gröna partier i Europa. Den gröna gruppen går från att ha varit femte största till fjärde största. Miljöpartiet nästan fördubblar sitt väljarstöd. Grattis Isabella Lövin till platsen! Vår gröna vision börjar sjunka in hos vanliga väljare som det friska alternativet för en hållbar värld till det gamla systemet som håller på att förgifta vår jord. 
I Sverige blev det också tydligt att frågan ja eller nej till EU inte längre gäller. Svenskarna har accepterat medlemskapet och vill nu göra det bästa av det. 
Att sedan den konservativa gruppen fortsätter vara störst i EU-parlamentet, och dessutom stärks vad det verkar, är förstås nedslående. Jag tror det här återspeglar ett famlande inom den socialistiska rörelsen. I Sverige såväl som i England, Frankrike och Tyskland söker den en ny inriktning och i avsaknaden av en tydlig vision attraheras många annars traditionellt socialdemokratiska väljare av liberala och konservativas klara besked - om än de kan vara tveksamma till själva politiken.
Men här spelar det också in vad för slags debatt som förs nationellt. Hade toppkandidaterna i slutdebatten i SVT varit tvungna att argumentera för sina partigruppers politik i EU-parlamentet, istället för sina svenska moderpartiers politik, så skulle det blivit mer uppenbart att det är främst inom den konservativa gruppen som de riktiga bromsklossarna mot en omställning till ett hållbart Europa finns. RSS 2.0